Περιοχή:
20:39 UTC + 3
Γλώσσα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σκοποί και Αρχές

Αποστολή της Pan Arcadian Federation of America είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός της ζωής των Αρκάδων στις ΗΠΑ, η διατήρηση, η προβολή και διαιώνιση του Ελληνισμού και της Ελληνικής κληρονομιάς.

Οι κυριότεροι σκοποί της είναι οι ακόλουθοι:

 1. Να προαγάγει και ενθαρρύνει
  την πίστη και την αφοσίωση των Αρκάδων στις ΗΠΑ και στο Σύνταγμα αυτών, καθώς και στους νόμους εκάστης Πολιτείας και των Διοικητικών υποδιαιρέσεων αυτών.
 2. Να καθοδηγήσει
  τα μέλη της προς τα ιδανικά, τα δόγματα και στις αρχές της Δημοκρατίας και τις μεθόδους διοίκησης της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, εκάστης Πολιτείας και των Διοικητικών υποδιαιρέσεων αυτών.
 3. Να διδάξει
  σε άτομα Ελληνικής εθνικότητας που διαμένουν στις ΗΠΑ τα ιδανικά, τα δόγματα και τις αρχές που διέπουν την ιδιότητα του Αμερικανού Πολίτου.
 4. Να καλλιεργήσει
  μεταξύ των Αρκάδων της Αμερικής την ιδέα της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης και να αναπτύξει πνεύμα αλληλούποστήριξης μεταξύ αυτών.
 5. Να αναπτύξει
  ευρύτερη κατανόηση μεταξύ του Αμερικανικού και του Ελληνικού Λαού και να διαδώσει τα ιδεώδη του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.
 6. Να διατηρήσει
  την Ελληνική γλώσσα και να διαφυλάξει την πίστη και τα διδάγματα της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μεταξύ των Μελών της.
 7. Να παράσχει
  κάθε δυνατή ηθική και οικονομική συνδρομή στα μέλη της.
 8. Να ενισχύσει
  με κάθε δυνατό τρόπο, κάθε φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό ιδρύμα,το οποίο λειτουργεί στο Νομό Αρκαδίας, καθώς επίσης και κάθε ομοιο Αρκαδικό ίδρυμα, που υπάρχει στις ΗΠΑ.
 9. Να ενισχύσει
  με κάθε δυνατό τρόπο,προγράμματα δια υπερηλίκους Αρκάδες στις ΗΠΑ.
 10. Να προωθήσει και να υποστηρίξει
  με κάθε δυνατό τρόπο, νέους και προγράμματα για νέους στις ΗΠΑ και Ελλάδα.
Επιστροφή
2023 PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA