Περιοχή:
21:02 UTC + 3
Γλώσσα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βραβείο”Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

Απονέμεται σε πρόσωπα ή ιδρύματα που έχουν επιτύχει το μέγιστο επίπεδο αριστείας στα εγχειρήματά τους, συμβάλλοντας στην προώθηση των Ελληνικών Σκοπών και Ιδανικών.

2018 PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO