Περιοχή:
06:08 UTC + 3
Γλώσσα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βραβείο”Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

Απονέμεται σε πρόσωπα ή ιδρύματα που έχουν επιτύχει το μέγιστο επίπεδο αριστείας στα εγχειρήματά τους, συμβάλλοντας στην προώθηση των Ελληνικών Σκοπών και Ιδανικών.

2023 PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA