Περιοχή:
13:04 UTC + 3
Γλώσσα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βραβείο “Νίκος Γκάτσος”

Απονέμεται σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί στις Τέχνες τα Γράμματα ή σε Ιδρύματα που προωθούν τον Ελληνικό Πολιτισμό.

2018 PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO