Περιοχή:
06:54 UTC + 3
Γλώσσα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βραβείο “Νίκος Γκάτσος”

Απονέμεται σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί στις Τέχνες τα Γράμματα ή σε Ιδρύματα που προωθούν τον Ελληνικό Πολιτισμό.

2023 PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA